"Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir."

Mustafa Kemal Atatürk

Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.