"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

Başarının kaynağı ne çalışmaktan ne de hırstan geçer. En büyük araç bir cemiyetin üyesi olmakla başlar.