"Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır."

Noam Chomsky

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.