"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir."

Cengiz Han

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.