"İnsan ne kadar dünya malı toplarsa o kadar dünyaya düşkün olur."

Eyüp Sultan

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.