"Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller."

François de La Rochefoucauld

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.

Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz.