"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

René Descartes

Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla.

Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla.