"Kimse bizi sevmezse, kendimizi sevmeyi bırakırız."

Anne Louise Germaine

Az bilen ve az düşünen çok konuşur.

Az bilen ve az düşünen çok konuşur.