"Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez."

Montaigne

Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar.

Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar.