"Dostluk ve para zeytinyağı ve su gibidir."

The GodFather / Baba

Aynı suda yüzmez bindiğimiz gemiler.

Aynı suda yüzmez bindiğimiz gemiler.