"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Platon

Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.

Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.