"Vedaları uzatmakta mana yoktur. Zira bu, beraber olmayı değil, ayrılık sahnesini uzatır."

Elizabeth Bibesco

Aslanla öküz için aynı yasa, eziyettir bu.

Aslanla öküz için aynı yasa, eziyettir bu.