"Korkuya kapılıp hedef değiştirmeyin. Aklınızı hedefinizde yoğunlaştırın."

Elbert Hubbard

Aslan olarak bir gün yaşamak, yüz yıl boyunca koyun olarak yaşamaktan daha iyidir.

Aslan olarak bir gün yaşamak, yüz yıl boyunca koyun olarak yaşamaktan daha iyidir.