"Büyük hatalar için ilahların verdiği cezalar da büyük olur."

Herodot

Aşksız evliliklerin olduğu yerde evliliksiz aşklar meydana gelir.

Aşksız evliliklerin olduğu yerde evliliksiz aşklar meydana gelir.