"Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir."

Jean de La Bruyère

Aşksız binlerce kişi yaşayabildi ama susuz bir kişi bile yaşayamadı.