"Güzellerin sonbaharı da güzeldir."

Plutarkhos

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.