"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

Mustafa Kemal Atatürk

Askerî harekat, siyasî faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.

Askerî harekat, siyasî faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.