"Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir."

Beydeba

Aşırılıkların için yürekli ol, kendi kendinin sınırlarını bul.