"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Aşırılıkların için yürekli ol, kendi kendinin sınırlarını bul.