"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.

Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.