"İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır."

Alfred de Vigny

Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.

Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.