"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.