"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.