"Her yeni zaman kendi kanununu getirir."

Maksim Gorki

Amaca sabırla varılır, acele ile değil.

Amaca sabırla varılır, acele ile değil.