"Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler."

Şeyh Edebâli

Altın ateşle sınanır, cesur adam şanssızlıkla.

Altın ateşle sınanır, cesur adam şanssızlıkla.