"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

Altın ateşle sınanır, cesur adam şanssızlıkla.

Altın ateşle sınanır, cesur adam şanssızlıkla.