"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

Din