"Konuşmalara konu sağlayan zekâdan çok güvendir."

François de La Rochefoucauld

Allah, ızdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez.

Allah, ızdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez.

Din