"Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum."

Sokrates

Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin.

Din