"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin.

Din