"İdare işinde tecrübe her şeydir."

Napoléon Bonaparte

Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir.

Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir.