"Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz."

François de La Rochefoucauld

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.