"Sevgi doğanın ikinci güneşidir."

George Chapman

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.