"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.

Aksi kantılanmadıkça kimse suçlu değildir.