"Güzellik çarçabuk çürüyen yaz meyvesi gibidir, uzun süre dayanmaz."

Francis Bacon

Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.

Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.