"Tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz, insan kendine hükmetmeyi öğrenmeden doğaya hükmetmeyi öğrendi."

Albert Schweitzer

Aklıyla övünen insan, hücresinin genişliğiyle övünen insana benzer.

Aklıyla övünen insan, hücresinin genişliğiyle övünen insana benzer.