"Aldatılmanın en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmaktır."

François de La Rochefoucauld

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.