"Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın."

Benjamin Franklin

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.