"Aptalların sorup akıllı insanların cevap veremediği birçok soru vardır."

George Polya

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.