"Gönül okşayıcı sözler, kılık değiştirmiş yalanlardır."

Jean de La Bruyère

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.