"Bilgili olan güçlü olur."

Firdevsi

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.