"İstemedikçe kimseye öğüt verme."

Desiderius Erasmus

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.