"Bir kapı kapanırken, öteki açılır."

Miguel de Cervantes

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.