"İnsanlar ihtiyarları sayarlar, fakat onları sevmezler."

Denis Diderot

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.