"İnsan hayatının belli başlı kılavuzu alışkanlıktır."

David Hume

Âdemoğlunun bir dere altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Din