"Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir."

Ernest Renan

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.