"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!