"Aklı kıt olan dilini tutamaz."

Geoffrey Chaucer

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.