"İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır."

Alfred de Vigny

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.