"Başkaları tarafından aşağılanabilmesi için, insanın önce kendini aşağılaması gerekir."

Mencius

Acılar ve sevinçler, birbirine komşu.

Acılar ve sevinçler, birbirine komşu.