"Kendine ağır geleni başkasına yapma!"

Hacı Bektaş-i Veli

Acele etmek, her türlü işte başarısızlığı getirir.

Acele etmek, her türlü işte başarısızlığı getirir.