"İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Denis Diderot

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

Din