"Çalışma, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır."

André Maurois

Film & Dizi Replikleri