"İnsanı zaman kadar terbiye eden şey yoktur."

İmam Şamil

Film & Dizi Replikleri