"Hiçbir şey olmamak ve hiçbir şeyi sevmemek, aynı şeylerdir."

Ludwig Andreas Feuerbach

Film & Dizi Replikleri