"Asıl yalnızken yalnız değilim."

Friedrich Schiller

Film & Dizi Replikleri