"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Kişileri Keşfet