"Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir."

Novalis

Kişileri Keşfet