"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Zülfikar Ali Butto Sözleri