"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Zeynel Abidin Sözleri