"En büyük mutluluk, hür düşünceli olmaktır."

Anatole France

Yunus Emre Sözleri