"Yaşamda en büyük tehlike, fazlaca önlem almaktır."

Alfred Adler

Yalçın Küçük Sözleri