"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

William Shakespeare Sözleri