"Doğruluk her türlü şart altında meyve verir."

Friedrich Schiller

Warren Buffett Sözleri